Arama Yap

Türkiye Hava Sporları Federasyonu
ONLİNE HİZMETLER
Federasyona ait online hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz

SOSYAL MEDYA
Gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin

Yelkenkanat 2. Kademe Uygulama Eğitim Kursu


Yelkenkanat 2. Kademe Uygulama Eğitim Kursu

YELKENKANAT 2. KADEME UYGULAMA EĞİTİM KURSU

27 Ağustos  - 31 Ağustos 2021 Fethiye/Muğla


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece;

- Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar
- 1. Kademe Yelkenkanat Antrenör lisansına sahip olmak
- 2. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar 

katılabilecektir.


KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
 • Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
 • Ön kayıt İşlemleri  9 Ağustos - 19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Adaylar kayıt yaptıktan sonra Federasyon tarafından verilecek onay neticesinde tarafınıza referans numarası mailinize gönderilecektir. Referans numarası geldikten sonra ödemenizi yapabilirsiniz.
 • Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, “Kursa Kabul” anlamına gelmemektedir.
 • Kursa katılımcı sayısı 5 kişiden az olması durumunda kurs iptal edilebilecektir.  Kursa minimum 5 kişi maksimum 11 kişi katılabilecektir.
 • Kursa katılmaya hak kazananlar, 20 Ağustos 2021 tarihinde thsf.org.tr adresinde ilgili kurs ilanı altında duyurulacaktır.

UYGULAMA EĞİTİMİNE KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 • Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak

  c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak

  d. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

  e. En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak

  f. 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak

  g. Bu talimatın 17. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak

  h. Kursiyerlerin eğitime kendi kanatlarıyla katılıyor olması.
 • Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hükmün; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılmama şeklinde uygulanır.
   
 • Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında;
  a. Yelkenkanat branşında milli sporcu olmak

  b. Yelkenkanat branşında lisanslı sporcu olmak

  c. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren lisans bölümlerinden mezun olmak

  d. Lisans veya ön lisans mezunu olmak

  e. Yabancı dil bildiğini belgelemek

…eğitime alınmada tercih sebebidir.


SİSTEME YÜKLENMESİ ZORUNLU EVRAKLAR
 • E-devlet üzerinden alınabilecek evraklar;
  1. Nüfus kayıt örneği
  2. Adli sicil belgesi
  3. “Sporcu cezası yoktur” yazısı
  4. Diploma veya mezun belgesi
 • Sağlık beyanı (kursa katılmaya engel teşkil eden bir durumun olmadığını belirten onay karesi)
   
 • Fotoğraf kısmında vesikalık fotoğrafın olması zorunludur.
   
 • E-devlet üzerinden başvuruda bulunduğunuz tüm evrakların tamamı ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte kurs başlangıcında kurs yöneticisine teslim edilecektir.

ÖDEME
 • Kurs ücreti 250 TL’dir.
   
 • 1. E-devlet “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden başvuru yapılması, başvuru yapıldığında sistem “referans numarası” verecektir. Bu referans numarasını saklayınız.
   
 • 2. Kurs katılım ücreti ödemesi:

  Halk Bankası şubelerinden Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na Kurumsal Ödeme yapılacağı belirtilerek ve E-devlet Spor Bilgi Sistemi tarafından email adresinize gelecek  Referans Numarası ile ödeme yapılacaktır.

  Önemli: Geçerli mazeret belgesi ibraz etmeyenlerin ücreti iade edilmeyecektir!
   
 • Sınav geçme notu 70’tir. (Yetmiştir.)
   
 • Eğitim sonunda uygulama sınavı yapılacak ve geçme notu bu sınavda verilecektir.
   
 • Adaylar sınav sonuçlarının ilan itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde, resmi yazı ve gerekçeleri ile birlikte Federasyonumuz adresine ıslak imzalı olarak itirazlarını beyan edebilirler. Sonucu 15 işgünü içerisinde incelenerek karara bağlanır.
   
 • Kursa katılmaya hak kazanamayan kişiler iade dilekçesini mail yoluyla bilgi@thsf.org.tr / adresine iletmeleri halinde iadeleri yapılacaktır.
   
 • Kurslar, Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacaktır.
   

KURS YERİ ADRESİ

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Caddesi No: 18 Fethiye / MUĞLA
Tüm Hakları Saklıdır : 2020 - 2022
versiyon 1.1.5
Web Tasarım