Arama Yap

Türkiye Hava Sporları Federasyonu
ONLİNE HİZMETLER
Federasyona ait online hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz

SOSYAL MEDYA
Gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin

2022 Yılı Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takım Belirleme Kriterleri


2022 Yılı Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takım Belirleme Kriterleri YAMAÇ PARAŞÜTÜ 
 
MESAFE MİLLİ TAKIMI  BELİRLEME KRİTERLERİ
 
2022
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
             Amaç
             Madde 1– (1) Bu Kriterlerin amacı, ülkemizde yamaç paraşütü sporunun çağdaş ve uluslararası bir düzeye ulaşmasını sağlamak üzere yamaç paraşütü Milli Takımlar planlaması ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 
             Kapsam
             Madde 2– (1)Bu Kriterler, Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Milli Takımı'nın belirlenmesi ve görev süresi, Milli Takım sporcularının seçim kriterleri, Milli Takım Sporcularının uyacakları kuralları, antrenman programlarına ilişkin hususları kapsar.
             Dayanak
             Madde 3
– (1)Bu Kriterler, 02.11.2017 tarihli ve 30228 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 4
–(1) Bu Kriterlerde geçen;
a) Federasyon                         : Türkiye Hava Sporları Federasyonunu,
b) THSF                                     : Türkiye Hava Sporları Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı                        : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanını,
ç) Yönetim Kurulu                 : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
d) Ana Statü                           : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ana Statüsünü ,
e) Disiplin Kurulu                   : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,
f) Disiplin ve Ceza Talimatı    : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatını,                                                        
g) Teknik Kurul                      : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurulunu,
h) Mesafe Milli Takımı             : Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Milli Takımını,
ı) Kulüp                                  :Dernekler Kanununa göre kurulmuş ilgili Kurumlarca tescili yapılmış ve   
                                                      Havacılık alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini,
i)  FAI                                      : Uluslararası Havacılık Federasyonunu,
j) WPRS                                 : Dünya Pilotları Sıralama Sistemini,
k) TPS                                    : Türkiye Pilotlar Sıralamasını,
l) CAT1-CAT2                           :    FAI ‘nin yarışmalar için belirlediği Kategori 1 ve Kategori 2 yi, ifade eder.
m) PWC                                      : Paragliding World Cup- Dünya Yamaç Paraşütü Kupasını   
n) PWCA                                    : Paragliding World Cup Association - Dünya Yamaç Paraşütü Kupası Birliğini     
o) TPS                                         : Türkiye Pilot Sıralamasını ifade eder.
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
 
Türkiye Pilot Sıralaması (TPS) Sistemi
 
Madde 5
(1) Türkiye Pilot Sıralaması sistemi; ülkemiz sporcularının mesafe yarışmaları dalında elde
 ettikleri puanlara göre yıllık başarılarının belirlenmesi ve yarışmaya katılan tüm pilotların bulunduğu bir başarı sıralamasıdır.
             (2) Her yıl Federasyon tarafından onaylı en az 3 yarışma TPS’ye puan verecektir. Bu yarışmalardan biri Türkiye Şampiyonası diğerleri ise Ulusal Yarışma kategorisinde düzenlenir.
             (3) TPS’ye puan veren bu yarışmalara katılan pilotların, bu yarışmalardan aldıkları en iyi yarışma puanı ve Türkiye Şampiyonasından aldığı puanının toplanması ile o pilot için TPS puanı hesaplanmış olur. Bu hesaplamanın tüm pilotlar için yapılması ile Türkiye Pilot Sıralaması elde edilir.
             (4) Yıl içerisinde değerlendirmeye alınacak yarışma düzenlenemedi ise sadece Türkiye Şampiyonası değerlendirmeye alınır. Tek yarışmadan Sıralama ve Milli takım oluşturulması durumunda, bu yarışmanın birincisinin en az 1500 puan almış olması gereklidir.
Türkiye Şampiyonasından sportif bir sonuç çıkmazsa (Kazanan için1500 puan) O yıl için bir sene önceki milli takım tekrar görevlendirilir.
             (5) Yarışma Puanı olarak kastedilen puanlar; FAI tarafından oluşturulan ve her yarışma için ayrı hesaplanarak oluşturulan WPRS (World Pilot Ranking System) puanlarıdır.
             (6)TPS’nin hesaplanmasında; sadece ülke sınırları içerisinde federasyon tarafından düzenlenen veya düzenlenmesine Federasyon tarafından onay verilmiş Türkiye Şampiyonası ve ulusal yarışmalar kullanılacaktır. Ülkemizde düzenlenen ulusal yarışmalardan birine Pre-PWC onayı alındı ise o yarışma da TPS sıralamasına puan verebilir. Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen Pre-PWC, PWC, PWC Süper final, FAI CAT 1 yarışmaları ve bunlar gibi yabancı yarışmaların puanları TPS hesaplanmasında kullanılmayacaktır.
             (7) TPS ye puan verecek olan yarışmalardan herhangi birine ya da tümüne CAT 2 onayı alınamaması ve WPRS puanı kullanılamaması durumunda, yarışma sıralamalarına göre puanlandırma işlemi, THSF tarafından ilan edilecek olan formüle göre yapılacaktır.
 
Mesafe Milli Takımı Belirlenmesi ve Görev Süresi
             Madde 6 –
             (1) Milli Takımın belirlenmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.
             (2) Her yıl bir sonraki senenin Milli takım kadrosu; Federasyon Teknik Kurul’ un teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla her yıl belirlenir ve ilan edilir. 
             (3) Bir sonraki yılın Milli Takım Kadrosunun belirlenmesinde; o yılın 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve federasyon faaliyet programında bulunan ve Türkiye Pilot Sıralamasına (TPS) puan vermesi kararlaştırılan yarışmalar kullanılır.
2022 yılı için bu yarışmalar;
Çameli Bahar Kupası             29.05-05.06 /2022
Bayramören XC Open            02.07-07.07 /2022
Turhal Türkiye Şampiyonası  26.07-31.07 /2022
Kayseri Alidağı Kupası           09.08-15.08 /2022
             
             (4)Milli Takım kadrosu 6 sporcudan oluşur. Sıralama esasına göre yapılan seçimde ilk 4 de kadın pilot yoksa 2 kadın pilot TPS ilk 20 de olması şartı ile (4+2) takıma dahil edilir. İlk 20’de kadın pilot yoksa takım kadın pilot olmadan oluşturulur. Sakatlık veya mazeret nedeni ile Yurt içi yarışmalarda kalifikasyonu sağlayamayan sporcular en fazla 2 sporcu olmak şartı ve Teknik Kurul’ un teklifi  ve Yönetim Kurulunun onaylaması ile yedek kadroya 5. ve 6. sıradan dahil edilebilirler.
             (5)TPS de ilk 4 içerisindeki pilotlardan; sporcu cezası, hastalık, sakatlık veya herhangi başka bir nedenle Milli Takım Kadrosuna seçilemeyen sporcular yerine, TPS sıralamasında bir sonra gelen sporcular sırasıyla Milli takım kadrosuna ilave edilir.
             (6) Milli Takım Kadrosu 1 yıllığına seçilir.
(7) Sporcuların Milli Takım’a seçilmesi için gerekli genel koşullar;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • 16 yaşından büyük olması,
 • Son 3 yılda sporcu cezası almamış olması.
 • 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlardan, 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olmak ve buna ilişkin beyan dilekçesini Federasyona vermek zorundadır.
          (8)Süper finale seçilen, o yılın milli takımında yer almayan sporcu, sadece Süper Final için oluşturulan Milli Takım kafilesinde yer alır. Milli takım üyelerinin faydalandığı desteklerden (malzeme hariç) sadece süper final için faydalandırılır.
(9)Özel Durumlar: Süper finale seçilen, o yılın milli takımında yer almayan sporcu, sadece süper final için oluşturulan milli takım kafilesinde yer alır. Milli
            (10)Milli Takım Yedek Kadrosu; TPS sıralamasındaki Milli Takım Kadrosuna giren son pilottan sonra sıralamadaki 5 pilottan oluşur.
             (11) Milli Takım Sporcularından biri veya birkaçının düzenlenecek olan yarışmaya katılamayacak olması durumunda, Milli Takım Yedek Kadrosundaki sıradaki pilotun ya da pilotların Milli Takım Kafile Kadrosuna dahil edilip  edilmeyeceği Teknik Kurul teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.
 
(12) Yeni pilotların desteklenmesi amacıyla Aday Milli Takım Kadrosu oluşturulmuştur. Aday Milli
Takım Kadrosu; TPS sıralamasındaki Milli Takım As kadrosuna giren son pilottan sonra, sıralamadaki ilk 4 pilottan oluşur. Aday Milli Takımdaki ilk 4 pilot aynı zamanda Milli Takım Yedek Kadrosunu oluşturmaktadır.
 
  
 (13)PilotlarınMilli Takım veya Yedek Milli Takım kadrosuna seçilebilmeleri için o yıl düzenlenmiş
olan Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonasına katılmış olmaları zorunludur. Milli takıma girmeyi hedefleyen pilotlardan, Türkiye Şampiyonası’na katılamayacak olanların Türkiye Şampiyonası öncesinde geçerli mazeret yazılarını federasyona ulaştırmaları gerekmektedir. Yapılan mazeret başvurusu Federasyon Teknik Kurulu tarafından incelenerek mazeretin geçerli sayılıp sayılmayacağına karar verilir.
          Özel durumlarından dolayı o yıl içerisindeki yarışmalara ölüm, hastalık, kaza ve diğer nedenlerden dolayı katılamayan daha önce Milli Takımlarımızda görev yapmış ve Dünya Pilot Sıralamasında yer alan sporcularımızla ilgili karar, Teknik Kurul’ un teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenecektir.
 
Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörü
 
      Madde 7
                (1) Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörü olacak kişide aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.
 
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı THSF Yamaç Paraşütü Antrenör Belgesine sahip olmak, (Yurtdışından belirlenecek olanlarda bu şart aranmaz)
 • Teknik Direktör veya Antrenör olacak kişinin yamaç paraşütü yarışmacı geçmişinin olması gerekmektedir.
           
 (2) Milli Takım Teknik Direktör ve Antrenörün görevleri şu şekildedir:
 
 • Milli Takım sporcularının kamp tarihlerini yerlerini, eğitimlerini ve kamp organizasyonunu hazırlamak,
 • Milli Takım sporcularının yurt dışındaki yarışmalara katılımında, havayolu ve karayolu ulaşım organizasyonunu, otel konaklamalarını Federasyonla iş birliği yaparak ayarlanmasını yardımcı olmak,
 • Sporcuların yarışma uçuşlarına hazırlanmalarını, teknik ve taktik süreçler konusundaki hazırlıklarına yardımcı olmak,
 • Milli Sporcuların acil durumlar pratik çalışmalarını ve antrenman uçuşlarını organize etmek,
 • Milli Takımların sportif durumları gelişimleri, dünya sıralamasındaki yerleri ve geleceğe yönelik sportif planlamaları konusunda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.
 
             (3) Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörü, Yönetim Kurulu Tarafından 1 yıllık çalışma periyodu için görevlendirilir, her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki sene çalışacak olan Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörü belirlenir. Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörün görevinden ayrılması veya Yönetim Kurulu tarafından görevine son verilmesi halinde, Aralık ayı beklenmeden en geç 2 ay içerisinde yeni bir Milli Takım Direktörü veya Antrenörü belirlenir.
 
             (4) Yönetim Kurulu tarafından gerek görüldüğü taktirde, Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörü belirlenmeyip, o yıl için görevlendirme yapılmayabilir.
 
Milli Takım Kampları
 
             Madde 8
             (1) Milli takım kampları, sporcuların yarışma sezonuna en iyi şekilde hazırlanmasının yanı sıra, birlikte yarışacak sporcular arasında bir takım ruhu yaratmak üzere düzenlenir.
             (2) Milli Takım bütçe olanakları dahilinde yılda en fazla 2 kamp yapabilir. Katılamayacaklar mazeret sunmak zorundadır. (Mücbir sebepler)
             (3) Milli takım kamplarında Teknik Direktör veya Antrenör aynı zamanda kampın sorumlusudur.
             (4) Milli takım kamplarının tarihleri, kamp yerleri ve kamp süresince yapılacak antrenman uçuşlarının planlaması; Teknik Direktörü veya Antrenörü tarafından Teknik Kurul’a önerilir, Teknik kurul öneriyi değerlendirip gerekli kararı verir.
             (5) Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörü Kamp Raporu’nu, kamp bitiminden 7 gün içerisinde Federasyona iletmekle yükümlüdür.
 
Milli Takım Yarışma Takvimi
 
             Madde 9
             (1) Milli takımın katılacağı yarışmalar, sezon öncesinde Teknik Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayını sunar. Yönetim Kurulunun onayı ile resmi internet sayfasından yayınlanır.
(2)PWC ana yarışmaları ve PWC Süper Finali seçim yapılmaksızın takvime alınır.
             (3)Milli takım sporcuları, yurt içinde düzenlenen ve TPS’nin oluşmasına ve bir sonraki senenin Milli Takımının seçilmesine puan verecek olan Türkiye Şampiyonasına ve yurt içindeki diğer iki ulusal yarışmaya milli takım olarak değil ferdi veya kulüp sporcusu olarak katılacaklardır.
(4)Takıma ayrılan bütçe ve takvim el verdiğince yurt dışında düzenlenen CAT 2 yarışmalar da takvime alınabilir.
(5)Aday Milli Takımın katılması öngörülen yarışmalar takvime alınır.
 
Milli Takım Kafilesi
 
             Madde 10 – (1) Milli Takım Federasyon tarafından görevlendirildiği tüm yarışmalara Milli Takım kafilesi olarak katılır. Milli Takım kafilesi; Milli Takım Sporcuları, Teknik Direktör Antrenör, Kafile Başkanı, İdareci, Doktor, Fizyoterapist ve Mutemet’ den oluşur.
(2)Milli takım sporcuları kafilenin doğal üyeleridir.
(3) Sporcular, Milli Takım yarışma takviminde yer alan yarışmalardan, yurt dışında veya yurt içinde en az iki tanesine (toplam 2 yarışma) mazeret belirterek katılmayabilir. Kafilenin ilan edildiği tarihte, sporcu mazeretleri de kafileyle birlikte duyurulur.
(4)Milli takım kafilesi, yarışma süresince Milli Takım Kafile Başkanı’nın sorumluluğundadır.
 
                        
Milli Takım Kafilesi Görev ve Sorumlulukları
 
             Madde 11 – Milli takım kafilesinin yarışma süresi boyunca uyması gereken koşullar aşağıdaki gibidir;
 
 • Tüm kafile, Kafile Başkanının sorumluluğundadır, dolayısıyla, Kafile Başkanı’nın yönlendirmeleri ve direktiflerine göre hareket ederler.
 • Tüm Sporcular, Ülkemizi ve Milli Takımımızı küçük düşürecek ve zora sokacak davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Sporcular aldıkları sorumluluğun ve ülke temsilinin bilincinde olmalıdır.
 • Yarışma süresince yarışmanın yapıldığı bölgeden izinsiz ayrılmamalıdırlar.
 • Sporcular doping kapsamındaki her türlü maddeden uzak durmalıdır. Bu tür maddelerin kullanımı ile ilgili esaslar konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kabul edilen ve duyurulan Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından oluşturulan “WADA Yasaklılar Listesi" ne ve 1 Ocak 2021 tarihli FAI Anti-Doping Kurallarına uyulması gerekmektedir.
 • Sporcular, uçuşa hazır olmakla yükümlüdür. Performansı olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunan pilot, Kafile Başkanı tarafından uyarılır. Uyarı sonrası aynı davranışları tekrar etmesi durumunda Kafile Başkanı durumu Federasyona bildirir. Uyarılması rağmen ısrar etmesi durumunda Antrenör / Teknik Direktör veya Kafile Başkanı tarafından rapor hazırlanarak Disiplin Kuruluna sevk edilir. Olumsuz rapor hazırlanan sporcu Milli Takım olanaklarından menedilir. Katıldığı yarışma için sağlanan ödenekleri iade eder.
 • Pilotlar, açılış ve kapanış törenlerine katılmalı, Kafile Başkanının yönlendirmesi ile, giyilmesi gereken durumlarda Federasyonun belirlediği kıyafet ve aksesuarları giyilmelidir. Aksi bütün davranışlar Kafile Başkanı tarafından Yarışma Raporu’nda belirtilmelidir.
 • Sporcular yaşadıkları problemleri ve sıkıntıları Kafile Başkanına bildirmeli, çözülmesi için yardım istemelidir.
 • Federasyon tarafından bildirilen diğer kurallara uyulmalıdır.
 
Aksi davranışlar içinde bulunanlar belirlendiğinde Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
 
Milli Takıma Sağlanacak Destekler
 
Madde 12 – (1) Milli Takım Kadrosuna, aşağıda belirtilen ayni ve maddi destekler sağlanır. Buna göre;
- Milli takım as kadrosunda yer alan pilotlara, kendi limitlerine uygun ve yarışma gereksinimlerini karşılayan uçuş ekipmanı (kanat, kuşam, kask, yedek paraşüt ve gerekli elektronik cihazlar) Federasyona verilen bütçe imkanlarına göre sağlanır.
- Yarışmalarda, milli takım kafilesinin; ulaşım ve konaklama giderleri ile yarışma ve sigorta ücretleri Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yönetmelikleri ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile Talimatları çerçevesinde karşılanır.
- Kamplarda, milli takım kafilesinin ulaşım ve konaklama ve harcırahları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yönetmelikleri ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile Talimatları çerçevesinde karşılanır.
-Aday Milli Takım sporcuları federasyonun o yıl belirleyeceği bütçeye göre yurt dışı yarışmalara gönderilerek desteklenir.
 
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Kriterlerde Hüküm Bulunmayan Haller
             Madde 13–Bu Kriterlerin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve kriterlerde hüküm bulunmayan hallerde sorunların çözümü hususunda Teknik Kurulu yetkilidir.
 
Türkiye Hava sporları Federasyonu Tarafından Yapılacak Değişikliklere Uyum
             Madde 14 –
Havacılık alanındaki yeni gelişmeler ve gereksinimler dolayısıyla THSF’ nin belirleyeceği yeni kurallar ve uygulamalar doğrultusunda kriterlerde değişiklikler, ekleme ve çıkarmalar yapılabilir.
 
Yürürlük
            Madde 15 –Bu Kriterler, Federasyonun resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
             Madde 16– Bu Kriter hükümlerini Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.
 
 
 

 
Tüm Hakları Saklıdır : 2020 - 2022
versiyon 1.1.5
Web Tasarım