Arama Yap

Türkiye Hava Sporları Federasyonu
ONLİNE HİZMETLER
Federasyona ait online hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz

SOSYAL MEDYA
Gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin

2021-02 Yaz Emniyet Tedbirleri


2021-02 Yaz Emniyet Tedbirleri

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı

2021-02
YAZ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Her yıl olduğu gibi “Devamlı Emirler” kapsamındaki Yaz Emniyet Tedbirleri, artan faaliyetlerimiz çerçevesinde THSF Uçuş ve Yer Emniyet Denetleme Değerlendirme Kurulu tarafından revize edilerek, sezon öncesi tüm sporcularımızın dikkatine sunulmuştur.

2.  Federasyonumuz; içerisinde bulunulan Covid-19 salgın süreci ile ilgili olarak, yürürlüğe konulan yerel, ulusal ve uluslararası tedbirleri titizlikle takip ve tetkik etmekte olup, muhtemel zafiyet ve olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve uluslararası düzenleyici teşekküllerle sürekli iletişim ve koordinasyon içerisindedir. Bu bağlamda; Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelindeki kurallarının uygulandığı mevcut durumda, yaz mevsiminin pandemiyle mücadele sürecine uyumluluk içerisinde olacağımız gayet açıktır. Bu yüzden; sportif faaliyetlerimizin daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla genel önlemlerinin yanı sıra, aşağıda başlıklar halinde verilen önleyici tedbirlere asgari seviyede uyulması önem arz etmektedir.  Böylece tüm havacılık branşlarımızın kendi alanlarındaki muhtemel risk senaryoları en hassas seviyede değerlendirerek, pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin önlenmesine katkıda bulunacakları öngörülmektedir.

Bu itibarla;

 • COVID-19 DOĞRULTUSUNDAKİ TEDBİRLER;

  (1)   Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, Bakanlıklarımız tarafından yayınlanan COVID-19 önlemlerine riayet edilmesinin,

  (2) Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin tüm faaliyet alanlarımıza rehber niteliği teşkil ettirilmesinin (https://covid19.saglik.gov.tr),
   
 • UÇUŞ VE ATLAYIŞ YÖNÜYLE YAZ EMNİYET TEDBİRLERİ;

  Önümüzdeki günlerde meteorolojik hava şartlarının sıcaklığa bağlı olarak ani değişiklik göstereceğinden, hava ve yer unsurlarının potansiyel risk oluşturacağı ve genel kabul görmüş emniyet usullerinin yanı sıra aşağıda belirtilen hatırlatıcı hususlara dikkat edilmesinin tüm havacılık branşlarımıza katkı sağlayacağı kapsamında,   

  a. Artan hava sıcaklığı insan sağlığı, hava aracı ve teçhizatlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Hava sıcaklığı optimal değerden dayanılabilir en yüksek değere doğru yükseldikçe insan üzerinde, 

  - Fiziksel ve psikolojik yorgunluk,
  - Bıkkınlık,
  - Bitkinlik,
  - Dikkat dağınıklığı,
  - Bellek zafiyeti ve refleks azalmaları olarak ortaya çıkmakta olup, bu etkenlerden hava ve yer kazalarına sebebiyet verebileceğinden faaliyetlerin icra safhalarında daha dikkatli olunmasının, 

  b. Zihinsel ve bedensel olarak uçuşa/atlayışa hazır olmayan sporcuların bu icradan muafiyetinin sağlanmasının, 

  c. Mevsim şartlarına uygun gerekli teçhizatların kullanılmasının, 

  d. Yüksek hava sıcaklıklarının hava araçları performansını etkileyeceğinden meteoroloji faktörünün yapılacak faaliyete yönelik yorumlanmasının ve meteorolojik verilerin dikkatle takip edilerek, önlemlerin önceden alınmasının,

  e. Uçuş/atlayış yapan sporcuların, uçuş/atlayış el kitapları, standart uçuş/atlayış usulleri, meydan talimatları, ulusal ve uluslararası uçuş kuralları, kullanılan hava aracı manueli doğrultusunda limitlerin iyi bilinmesinin ve eksik yönlerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının,

  f. Alkol kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri özellikle hassasiyet gerektiren eylemleri kognotif (bilinç) fonksiyonlarını bozarak uçuş emniyetini tehdit etmesi ve çok sayıda uçuş kazasında aktif rol göstermesinden dolayı, mevzuatlar yönünde hareket edilmesinin, 

  g. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle buharlaşmanın fazla olduğu durumlar göz önüne alınarak hava ve ikmal araçlarına ikmal yapıldığı sırada statik elektriklenmeye karşı topraklama önlemlerine hassasiyet gösterilmesinin,  

  h. Bazı kuş türlerinin yaz aylarında göç etmeleri nedeniyle olası kuş çarpma kazalarına karşı uçuş/atlayış yapılan bölgelerde gerekli güvenlik tedbirlerin alınması için uyarıların yapılarak ilgililerin bilgilendirilmesinin, 

  ı. Hava araçlarına yönelik bulundurulan özellikle ilk yardım kiti ile yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin aksatılmamasının, 

  i. Yayınlanan ve yürürlükte olan notam'ların ve takip edilecek usullerin bilinmesinin, 

  j. Faaliyet alanlarımızda yangın aracı ve ambulans bulundurma zorunluluğu bulunan branşlar için yer ekibi gereksinimleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin, 

  k. Hava ve yer araçlarının bakım ve yakıt ikmali yapıldığı sahalarda sigara içilmemesinin, 

  l. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna atfen çıkarılan ikincil düzenlemeler uyarınca, rapor edilmesi gereken hava ve yer olaylarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdindeki Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne zamanında rapor edilmesi ve ilgili hükümlere riayet edilmesinin, 

  m. Tüm branş başkanlarının; kendi faaliyet alanlarındaki gelişmeleri takip ederek, üretici yada genel kurallar hususundaki her türlü değişiklikleri,  federasyonumuz bünyesinde bülten şeklinde yayınlatmalarının,

  n. Uçuş ve Yer Emniyet Sistemimizin temel değer ve kalitesi ile sürekliliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilmesinin, önemli rol teşkil edeceği kıymetlendirilmiştir. 
   
3.  Yaz şartları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini teminen, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli hassasiyetin göstermesini ve uçuş/yer emniyetini göz ardı etmeyen tüm sporcularımıza "Emniyetli Uçuş ve Atlayışlar" dileriz.

Gürkan BAL

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Üyesi

Bora KARAOĞLU

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Üyesi

Saffet ÖZGÜN

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Üyesi

Dr. Ufuk EROL

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Üyesi

Prof. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Üyesi

Prof. Dr. Erdal DURSUN

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Bşk. Yrd.

Mehmet UÇKAÇ

Uçuş ve Yer Emn. Dent. Değ. Krl. Başkanı

Ahmet ÇAĞRI ÖZER
THSF Başkanı 


Tüm Hakları Saklıdır : 2020 - 2022
versiyon 1.1.5
Web Tasarım