Sporcu Lisans İşlemleri

Sporcu lisansı için istenilen belgeler ve yapılması gerekenler;

 • 1 adet tescil belgesi (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün web sitesinden indirilip nüfus cüzdanı bilgileri doğrultusunda doldurulmalıdır.)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • 1 adet sağlık raporu (Beyana dayalı)
 • 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi


Sporcunun bu belgelerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

İlk kez sporcu lisansı çıkaracak kişilerden lisans vize ücreti alınmamaktadır.

Lisanslarını yenileyecek sporculardan "sporcu lisans vize ücreti" olarak 50 TL’yi aşağıda belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.

İlk kez sporcu lisansı çıkaracak kişilerden ve 18 yaş altı sporculardan lisans vize işlemi ücreti alınmamaktadır.

Fiyat
 • 50 TL (Yıllık)
IBAN
 • TR09 0003 2000 0000 0114 8944 16

Kulüp Tescil İşlemleri

Bu işlemler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Kulüp tescili başvurusu için bağlı bulunduğunuz il müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.

Hakem Lisans İşlemleri

Hakem lisansı için istenilen belgeler ve yapılması gerekenler; 

 • T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafı veya e-Devlet Nüfus Kayıt Örneği
 • Sabıka kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
 • Spor müdürlüklerinden alınacak olan ve 3 aydan daha fazla ceza almadığını gösteren yazı. (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
 • Sağlık beyan formu
 • Taranmış Vesikalık Fotoğraf
 • En az lise veya dengi okul diploması fotokopisi (Üniversite öğrencisi ise öğrenim belgesi)

Bu kılavuz Türkiye Hava Sporları Federasyonu hakemlik başvurusunda bulunacak hakem adaylarına rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

Yukarıda yazılı evraklar dijital ortamda Spor Bilgi Sisteminden sisteme yüklenecektir.

Antrenör Lisans İşlemleri

Antrenör lisansı için istenilen belgeler ve yapılması gerekenler;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • En az lise veya dengi okul diploması fotokopisi (Üniversite öğrencisi ise öğrenim belgesi)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığının bulunmaması.
 • 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçları anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
 • En az 18 yaşını bitirmiş olmak
 • 13/07/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan spor disiplin yönetmeliği ile federasyonun disiplin talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada 6 (altı) aydan fazla veya toplamda 1 (bir) yıldan fazla ceza almamış olmak.
 • Yamaç paraşütü branşında, yardımcı antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman pilot" sporcu seviyesinde, temel antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Eğitmen" sporcu seviyesinde, kıdemli antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman eğitmen" sporcu seviyesinde, baş antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Şef eğitmen" sporcu seviyesinde, teknik direktör eğitimine katılacak kişinin en az "Kıdemli şef eğitmen" sporcu seviyesinde olması gereklidir.
 • Paramotor branşında yardımcı antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman paramotor pilot" sporcu seviyesinde, temel antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Paramotor eğitmen" sporcu seviyesinde, kıdemli antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman paramotor eğitmen" sporcu seviyesinde, baş antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Paramotor şef eğitmen" sporcu seviyesinde, teknik direktör eğitimine katılacak kişinin en az "Paramotor kıdemli şef eğitmen" sporcu seviyesinde olması gereklidir.
 • Yelken kanat branşında yardımcı antrenör (A-1) eğitimine katılacak kişinin en az "Deneyimli pilot (YK-4)" sporcu seviyesinde, temel antrenör (A-2) eğitimine katılacak kişinin en az "Yardımcı antrenör (A-1)" antrenör seviyesinde, kıdemli antrenör (A-3) eğitimine katılacak kişinin en az "Temel antrenör (A-2)" antrenör seviyesinde, baş antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Kıdemli antrenör (A-3)" antrenör seviyesinde, teknik direktör (A-5) eğitimine katılacak kişinin en az "Baş antrenör (A-4)" antrenör seviyesinde olması gereklidir.

Branşlarımız

Aşağıda Tüm Branşlarımızı Görüntüleyebilir ve Bilgi Alabilirsiniz. Tümünü Gör

Yamaç Paraşütü
Yamaç Paraşütü
Keşfet
Paramotor
Paramotor
Keşfet
Sıcak Hava Balonu
Sıcak Hava Balonu
Keşfet
Hava Modelciliği
Hava Modelciliği
Keşfet
Motorlu Yelkenkanat
Motorlu Yelkenkanat
Keşfet
Yelkenkanat
Yelkenkanat
Keşfet
Planör
Planör
Keşfet
Paraşüt
Paraşüt
Keşfet
İnsansız Hava Araçları
İnsansız Hava Araçları
Keşfet
Motorlu Planör
Motorlu Planör
Keşfet
Microlight
Microlight
Keşfet
Gyrocopter
Gyrocopter
Keşfet
Ultralight
Ultralight
Keşfet
Genel Havacılık
Genel Havacılık
Keşfet
Deneysel Hava Araçları
Deneysel Hava Araçları
Keşfet
Akrobasi
Akrobasi
Keşfet
Toplam Sporcu

6.389+

Toplam Sporcu

Federasyon olarak büyük kitlelere ulaşmak azmiyle çıktığımız bu yolda, yedi bine yakın sporcumuz mevcuttur.

Vizeli Sporcu

3.066+

Vizeli Sporcu

Hedeflerimizden biri bünyemizdeki mevcut sporcularımızın tamamını vizeli hale getirmek bulunuyor.

Lisanslı Antrenör

249+

Lisanslı Antrenör

Lisanslı antrenörler ile sporcularımızın performansını iyileştirmekteyiz.

Lisanslı Hakem

553+

Lisanslı Hakem

Müsabakaların eşit şartlarda ve adil olmasını kural koyucularımız ile birlikte hakemlerimiz sağlamaktadır.

Tescilli Kulüp

201+

Tescilli Kulüp

Hedefimiz doğrultusunda bünyemizde toplam 200 den fazla kulüp bulunmaktadır.

Video Tanıtım

Aşağıda Tüm Videoları Görüntüleyebilir ve Bilgi Alabilirsiniz. Tümünü Gör