Arama Yap

Türkiye Hava Sporları Federasyonu
ONLİNE HİZMETLER
Federasyona ait online hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz

SOSYAL MEDYA
Gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin

Coach


Antrenör Lisansı İçin İstenilen Belgeler ve Yapılması Gerekenler
  • TC vatandaşı olmak
  • En az lise veya dengi okul diploma fotokopisi (Üniversite öğrencisi ise öğrenim belgesi)
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak.
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlari anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkum olmamak.
  • En az 18 yaşını bitirmiş olmak
  • 13/07/2019 tarihli ve 30830 sayılı resmi gazete'de yayımlanan spor disiplin yönetmeliği ile federasyonun disiplin talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
  • Yamaç paraşütü branşında, yardımcı antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman Pilot" sporcu seviyesinde; temel antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Eğitmen" sporcu seviyesinde; Kıdemli antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman Eğitmen" sporcu seviyesinde; baş antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Şef Eğitmen" sporcu seviyesinden; teknik direktör eğitimine katılacak kişinin en az "Kıdemli Şef Eğitmen" sporcu seviyesinde olması gereklidir.
  • Paramotor branşında yardımcı antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman Paramotor Pilot" sporcu seviyesinde; temel antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Paramotor Eğitmen" sporcu seviyesinde; Kıdemli antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Uzman Paramotor Eğitmen" sporcu seviyesinde; baş antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Paramotor Şef Eğitmen" sporcu seviyesinde; teknik direktör eğitimine katılacak kişinin en az "Paramotor Kıdemli Şef Eğitmen" sporcu seviyesinde olması gereklidir.
  • Yelken kanat branşında, yardımcı antrenör (A-1) eğitimine katılacak kişinin en az "Deneyimli Pilot (YK-4)" sporcu seviyesinde; temel antrenör (A-2) eğitimine katılacak kişinin en az "Yardımcı Antrenör (A-1)" antrenör seviyesinde; kıdemli antrenör (A-3) eğitimine katılacak kişinin en az "Temel Antrenör (A-2)" antrenör seviyesinde; baş antrenör eğitimine katılacak kişinin en az "Kıdemli Antrenör (A-3)" antrenör seviyesinde; teknik direktör (A-5) eğitimine katılacak kişinin en az "Baş Antrenör (A-4)" antrenör seviyesinde olması gereklidir.


All Right Reserved : 2020 - 2022
version 1.1.5
Web Tasarım