Sporcu Seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Denklik ve Seviye Tespit çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle,


Denklik ve Seviye Tespit Faaliyetleri işlemleri için;

a) Türk Hava Kurumu belgelerini içeren bir denklik çalışması yapılacaktır. Denklik için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

b) Elinde THK belgesi bulunmayan Sporcular, ilan edilecek Seviye Tespit faaliyetlerine katılarak Seviye Kartlarını alabileceklerdir. 

 

A-) DENKLİK a-) Denklik için aranacak şartlar;

-) THSF sporcu lisansına sahip olmak 

-) Federasyon Disiplin ve Ceza talimatı ve sporla ilgili mülga veya yürürlükte bulunan her türlü ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, ırkçılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 

-) THK sertifikasına sahip olmak


b-) Denklik talebinde bulunacak sporculardan istenecek belgeler şunlardır;

-) Son 6 ay içinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf,

-) Nüfus cüzdanı örneği (e-devlet),

-) Eğitim belgesi/Diploma (e-devlet),

-) Güncel adli sicil kaydı (e-devlet),

-) Spor yapabilir raporu (tek hekim/aile hekimi) veya branşın gerektirdiği sağlık kurul raporu,

-) Pilot Bilgi Formu, (ek 1) İNDİR

-) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında, Kişisel Veri Paylaşım İzni, (ek 2) İNDİR

-) Denklik işlemi için ücretin yatırıldığına dair dekont,

-) THK Sertifikası (fotokopisi)

-) THSF Sporcu lisansı (Lisansınız yok ise bu talimatı inceleyiniz)

Not: İlgili belgelerden eksiği olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.


c-) Ücret ;

Denklik almak isteyen Sporcular gerekli belgeleri son kayıt tarihine kadar federasyona posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada oluşabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Denklik işlemleri ücretli olup; Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı nın TR 09 0003 2000 0000 0114 8944 16 nolu TEB bankası hesabına aşağıda verilmiş olan tabloya göre “Adı-Soyadı Denklik İşlemi 2024” açıklaması ile birlikte ücretini yatırıp dekontunu başvuru evrakları ile birlikte Türkiye Hava Sporları Federasyonuna ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Denklik ücreti olarak 

P2 için 500 TL

P3 için 600 TL

P4 için 750 TL

P5 için 1.000 TL

T1 için 4.000 TL

T2 için 10.000 TL


B-) SEVİYE TESPİT


a-) Seviye Tespit için aranacak şartlar;


-) THSF sporcu lisansına sahip olmak 

-) Federasyon Disiplin ve Ceza talimatı ve sporla ilgili mülga veya yürürlükte bulunan her türlü ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, ırkçılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,


b-) Seviye tespit talebinde bulunacak sporculardan istenecek belgeler şunlardır;


-) Son 6 ay içinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf,

-) Nüfus cüzdanı örneği (e-devlet),

-) Eğitim belgesi/Diploma (e-devlet),

-) Güncel adli sicil kaydı (e-devlet),

-) Spor yapabilir raporu (tek hekim/aile hekimi) veya branşın gerektirdiği sağlık kurul raporu,

-) Varsa Katıldığı yarışmaların sonuçları

-) Pilot Bilgi Formu (ek 1)

-) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında, Kişisel Veri Paylaşım İzni (ek 2)

-) Seviye Tespit işlemi için ücretin yatırıldığına dair dekont

-) THSF Sporcu lisansı (Lisansınız yok ise bu talimatı inceleyiniz)

 Not: İlgili belgelerden eksiği olanların başvursu kabul edilmeyecektir.


c-) Ücret ;

Seviye Tespit Faaliyetine katılmak isteyen sporcular gerekli belgeleri faaliyet için belirlenen son kayıt tarihine kadar federasyona posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada oluşabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Seviye Tespit işlemleri ücretli olup; Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı nın TR 09 0003 2000 0000 0114 8944 16 nolu TEB bankası hesabına aşağıda verilmiş olan tabloya göre “Adı-Soyadı Seviye Tespit İşlemi 2024” açıklaması ile birlikte ücretini yatırıp dekontunu başvuru evrakları ile birlikte Türkiye Hava Sporları Federasyonuna ulaştırmaları gerekmektedir. 


Seviye Tespit ücreti olarak 

P2 için 2.500 TL

P3 için 5.000 TL

P4 için 7.500 TL

P5 için 10.000 TL

T1 için 10.000 TL (sınav giriş ücreti) 10.000 TL (belge ücreti)

T2 için 15.000 TL (sınav giriş ücreti) 15.000 TL (belge ücreti)


Not 1: Seviye Tespit Faaliyetine katılıp yeterli görülmeyen pilotlar Faaliyet sorumlusunun uygun gördüğü seviyeye göre belgelendirme işlemi yapılacaktır. Yatırdığı ücret ise beyanından dolayı yapılan işlem nedeniyle iade edilmeyecektir. 


Not 2: Seviye Tespit Faaliyetine ancak 1 (bir) defa katılmak mümkün olacaktır. Başvuru yapan herkes Seviye Tespit Faaliyet Programına katılabilecektir. Başvuru sayısının fazla olması durumda Seviye Tespit Faaliyet sayısı artırılacak ve kimse dışarıda bırakılmayacaktır.

Kişisel Veri Formu indirmek için tıklayınız

Pilot Formu indirmek için tıklayınız


Sıkça Sorulan Sorular

-) Halen THK P3 ve APPİ 4 sahibiyim. Seviye tespit faaliyetine katılarak P4 veya P5 denklik sertifikasına sahip olabilir miyim?

+) Merhaba, denklik duyurunuzu gördüm. P3 sertifikam var denklik ile ilgili P5 e katılım sağlayabiliyor muyuz? Bunun yanı sıra denklik sınavı içerikleri P4 ve P5 seviyeleri için neleri kapsayacak? Yardımcı olursanız çok mutlu olurum.

 

-) P3 belgesi + yarışma sonucu şeklinde seviye tespiti yapılacak mı? Yoksa belgesi üstünde tespit isteyenler kesinlikle uçuş testine alınacak mı?

+) Merhabalar, ister P3 ün denkliğini doğrudan alabilirsiniz isterseniz de ilan edilen tarih ve yerlerde ki Seviye Tespit faaliyetlerine katılarak P4 ve P5 belgelerini alabilirsiniz. Seviye Tespit Faaliyetlerine katılma kriterleri ve faaliyetlerde istenenler (SIV videosu, Videoda istenecek hareketler, Seviye Tespit Faaliyetlerinde Sporculardan istenecek görevler, Yarışmalarda başarılı uçuş yapmış sporcular ile ilgili yapılacaklar) en kısa sürede ilan edilecektir. 

 

-) *** 2021 yılında Yamaç Paraşütü için 1. kademe antrenörlük başvurusu yapmış ve yazılı sınav kısmını geçmiştim uygulama sınavı duyurulmadığı için katılamadım, şu an tekrardan antrenörlük başvurusu açık olduğunu gördüm sistemde sınav durumum 2025e kadar geçerli ve başarılı görünüyor. ****. Bu durumda benim tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu, sistemde başvuru güncelle kısmını seçemiyorum. İyi günler dilerim. 

+) Antrenörlük Eğitimi 2 aşamadan oluşmaktadır. Birincisi Temel Eğitim ve ikincisi Uygulama Eğitimi, Temel Eğitim bölümü uzaktan eğitim ile Spor Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Uygulama Eğitimi ise Federasyonumuzca 2024yılı içerisinde belirlenecek tarih ve belirlenecek yerlerde yeterince yapılacaktır. Temel eğitimi alan antrenör adaylarımız aldıkları eğitimin geçerliliği olduğu sürece bu hakları saklı kalacaktır.

 

-) Yamaç paraşütü p2 belgem var havacılık topluluğu ile uçtuğum için seviyem p5 ve üzeri p2 için denklik alıp daha sonra p5 seviye tespitine katılırsam yine 10000 TL mi vermem gerekiyor. THSF onaylı alacağımız belgeler Türkiye içinde bulunan kontrol sistemi bulunan take off larda geçerli olacak mı mesela ölüdeniz için geçerli midir? THSF onaylı alacağımız belgelerde FAİ onayı olucak mı?

+) Doğrudan P4 ve P5 eğitimine P5 için başvuru yapabilirsiniz. THSF onaylı vereceğimiz belgeler henüz kullanılmadığı için yetki alanları ilerideki zamanlarda netleşecektir. Ancak Yarışmalara katılım, Antrenörlük, Tandem Pilot Lisansı gibi aşamalarda bu seviye kartlarının dikkate alınması gerektiği ortadadır. THSF onaylı vereceğimiz belgelerde FAI onayı şimdilik bulunmamakla birlikte bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

 

-) Merhabalar THSF sitesinde denklik ve hakemlik hakkında paylaşımlarınız oldu. Denklikte istenilen belgeler arasında THSF sporcu lisansı yazmakta nasıl temin ediyoruz? 

+) Federasyonumuzun Mevzuatlar başlığı altında Talimatlar sekmesinin altında “Sporcu Lisans Vize ve Transfer Talimatı” belgesini inceleyebilirsiniz.

 

-) Denklik sadece p5 e kadar mı tandemi de kapsıyor mu?

+) Denklik şimdilik P2-P5 arası belgelerde başlamıştır. Tandem ve Diğer Denklik çalışmaları devam etmekte olup. Hazır olduğunda duyurusu yapılacaktır.

 

-) Bütün belgeleri size posta yoluyla mi göndereceğiz mail yoluyla mi? Size ulaşması sonrasında sizden de belge alacak miyiz?  

+) Posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekiyor. Posta yolu ile gönderdiğiniz evrakların ulaşıp ulaşmadığı bilgisi gönderdiğiniz posta şirketinden temin edilebilir.

 

-) Hakemlik konusunda başladı mı başlayacak mı başlamadı ise olmak istiyorum.

+)Hakemlik Kursları için tarihler belirlenmiş olup ilgili kurs duyuruları yine sitemizden yayınlanacaktır.

 

-) Daha önceki zamanlarda sorduğumda 1.kademe antrenörlük de açacaktınız bir gelişme var mı bu konuda?

+) 2024 yılı içerisinde Antrenörlük kursu açma planımız mevcut. Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede internet sitemizden ilan edilecektir.

 

-) Seviye Tespit Faaliyetleri sadece Kayseri’de mi olacak?

+) Seviye tespit faaliyetleri başvuru sayısına göre artırılacak ve diğer şehirlere de bu çalışmalar için planlama yapılacaktır. Ancak konunun zaman kaybına tahammülü olmaması sebebiyle hazır bulunan çalışmaların duyurusunu yaptık. Diğer şehir ve tarih çalışmaları tamamlandığında bu yerlerin ve tarihlerin de duyurusu yapılacaktır.

 

-) Denklik ve Seviye Tespit Faaliyetleri ücretleri arasındaki fark nereden kaynaklanıyor?

+) Denklik işlemleri doğrudan evrak üzerinden yapılacaktır. Ancak Seviye tespit faaliyetleri için Antrenör görevlendirmeleri de dahil olmak üzere ciddi bir hazırlık ve ön çalışma yapılması gerekmektedir. Ücretler belirlenirken yapılacak bu çalışmalar dikkate alınarak bir karar verilmiştir.

 

-) Duyurusunu yapmış olduğunuz "Antrenörlük Temel Eğitim Programı" ve "Denklik ve Seviye Tespit" konuları ile ilgili birkaç soru sormak isterim. Antrenörlük Temel Eğitim sınavını başarı ile tamamlamış bulunuyorum fakat Yamaç Paraşütü uygulama eğitimi ve başvuruları hakkında web sitenizde herhangi bir bilgiye veya duyuruya ulaşamadım, tarihler ve detaylar ile ilgili bilgilendirebilir misiniz? Antrenörlük uygulama eğitimi için hangi seviye ve belgeyi baz alacaksınız? Denklik ve Seviye Tespit konusunda ise APPI lisanslarını da denklik işleminde kullanabilir miyiz? Cevabınızı bekliyor olacağım, teşekkürler.

 +) Antrenörlük Uygulama eğitimleri için çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak Antrenörlük uygulama eğitimleri nasıl antrenörlük yapılması gerektiği ile ilgili eğitimler olmak zorundadır. Antrenörlük uygulama eğitimine katılacak sporcuların pilot seviyelerini belirlemek amacıyla uçuş yaptırmak müfredatın dışına çıkmak olacaktır ve arzu edilen Antrenörlük eğitiminin eksik kalmasına neden olacaktır. Bu nedenle de bu uygulamaya gelen sporcuların uçuş seviyelerinin belirlenmesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle Denklik ve Seviye Tespit çalışması yapılmaktadır. Antrenörlük yapmak isteyen bütün sporcularımızın Denklik ve Seviye tespit faaliyetlerine katılımı önem arz etmektedir. APPI lisanslarına denklik işlemi yapılmayacaktır.

 

-) Türkiye hava sporlarına bağlı yamaç paraşütü sporcu lisansına sahip olan *** *** adlı sporunuzum. Yayınlamış olduğunuz seviye tespit ve denklik bildirisine göre seviye tespit sınavına girmeyi düşünmekteyim. Ama bana verilecek olan belgenin hangi kuruma ait olduğu, nerelerde hangi ülkelerde geçerli olacağı konusunda bilgi almak istiyorum. Verilecek olan lisans veya sertifika hakkında bilgilendir yaparsınız sevinirim. 

+) Verilecek belge Türkiye Hava Sporları Federasyonuna ait olmaktadır. Takdir edersiniz ki bitmemiş bir çalışmanın nerelerde geçerli olacağını söylemek için henüz erkendir. Bu çalışmaların ciddiyetle tamamlanmasından sonra bütün kurum ve kuruluşların bu belgeleri kabul etmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Toplam Sporcu

6.389+

Toplam Sporcu

Federasyon olarak büyük kitlelere ulaşmak azmiyle çıktığımız bu yolda, yedi bine yakın sporcumuz mevcuttur.

Vizeli Sporcu

3.066+

Vizeli Sporcu

Hedeflerimizden biri bünyemizdeki mevcut sporcularımızın tamamını vizeli hale getirmek bulunuyor.

Lisanslı Antrenör

249+

Lisanslı Antrenör

Lisanslı antrenörler ile sporcularımızın performansını iyileştirmekteyiz.

Lisanslı Hakem

553+

Lisanslı Hakem

Müsabakaların eşit şartlarda ve adil olmasını kural koyucularımız ile birlikte hakemlerimiz sağlamaktadır.

Tescilli Kulüp

201+

Tescilli Kulüp

Hedefimiz doğrultusunda bünyemizde toplam 200 den fazla kulüp bulunmaktadır.

Video Tanıtım

Aşağıda Tüm Videoları Görüntüleyebilir ve Bilgi Alabilirsiniz. Tümünü Gör