P4-P5 SEVİYE TESPİT FAALİYETİ DUYURUSU

ÖNEMLİ GÜNCELLEME: Başvurular 27 Mayıs Pazartesiye kadar uzatılmıştır.


P4 - P5 Seviye Tespit Faaliyeti 29 Mayıs 2 Haziran 2024 tarihlerinde Denizli Pamukkale'de yapılacaktır.


AMAÇ: Ülkemizdeki Yamaç paraşütü Sporcularının Bilgi ve tecrübe seviyelerinin tespit edilip Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyetlerinin daha düzenli, liyakata göre yapılmasını sağlamak ve Sporcuların Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile bağlarını güçlendirmek.

Yapılacak Faaliyet: P4 ve P5 seviyesinde olan ancak THK belgesi olmayan pilotların gerçekten P4 ve P5 seviyesinde olup olmadıkları ile ilgili değerlendirme faaliyeti.

DİKKAT: Seviye Tespit Faaliyeti, Bir eğitim faaliyeti değildir. Seviye Tespit Faaliyeti Pilotların P4 veya P5 seviyesinde olduklarını beyan edip bunu ispatlamaları için yapılan/yapılacak bir faaliyettir.

 

Faaliyete Katılacak Sporculardan Başvuru Formunda istenenler;

• Son 6 ay içinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf,

• Aktif Sporcu Lisansı,

• Nüfus kayıt örneği (e-devlet),

• Eğitim belgesi/Diploma (e-devlet),

• Güncel adli sicil belgeniz (e-devlet),

(Başvuru tarihinizde alınmış arşiv kaydı beyanlı adli sicil belgeniz (Kurum Türü “Resmi” Belgenin Neden Verildiği “Diğer” Belgenin Nereye Verileceği “Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı” şeklinde temin edilmeli)

• Spor yapabilir raporu (tek hekim/aile hekimi) veya branşın gerektirdiği sağlık kurul raporu,

• Varsa Katıldığı yarışmaların sonuçları

• Pilot Bilgi Formu, (Ek 1)

• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında, Kişisel Veri Paylaşım İzni (Ek 2)

• Seviye Tespit işlemi için ücretin yatırıldığına dair dekont 

Seviye Tespit Faaliyetine katılmak isteyen sporculardan aşağıda açıklaması verilen SIV videosunu başvuru esnasında dolduracakları formun ilgili alanına eklemeleri rica olunur.


Seviye Tespit işlemleri ücretli olup; Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı TEB Bankası :TR09 0003 2000 0000 0114 8944 16 nolu TEB hesabına aşağıda verilmiş olan tabloya göre “Adı-Soyadı Seviye Tespit İşlemi 2024” açıklaması ile birlikte ödeme yaparak dekontunu, başvuru sonrasında tarafınıza iletilen SMS de yer alan başvuru formu düzenleme bağlantısına tıklayarak ilgili alanına ekleyiniz.

P4 için 7500 TL 

P5 için 10000 TL

 

1. ACİL DURUMLAR ÇALIŞMASI (SIV)

Seviye tespit faaliyeti için değerlendirilecek manevralar aşağıdaki gibidir. İstenilen Manevralar EN-B Sertifikasına sahip Yamaç Paraşütleri için istenmiştir. EN-C ve üst sınıf sertifikasyonuna sahip Yamaç Paraşütü ile Uçan Pilotlar Asimetrik ve Önden Kapanma Manevralarını Hız sistemi kullanmadan gerçekleştirebilir.

SİV videosu pilotun yüzü ve fren pozisyonları görülecek bir şekilde olmalı.

 

A. HIZ SİSTEMİ KULLANILANARAK ASİMETRİK KAPANMA

i. Hız sistemi tam kullanılarak yapılması gerekmektedir.

ii. 2 Sağ ve 2 Sol dan olmak üzere toplam 4 adet kapanma gösterilmelidir.

iii. Kapanma gerçekleştikten sonra hız sistemi bırakılır.

Vücut ağırlığı ve dönüşün aksi tarafına uygulanan fren ile dönüş durdurulur. Asimetrik Kapanmanın açılmaması durumunda Asimetrik Kapanmanın olduğu tarafa pompa uygulanabilir. iv. Asimetrik kapanmanın çıkışında uçuş istikametinin 90 dereceden fazla değişmemesi gerekmektedir v. Manevra esnasında frenler pilotun elinde olmalıdır. vi. Uygulama esnasında pilotun pozisyonu ve Kubbe görünecek şekilde video kaydı alınmalıdır. her Manevra için video kesintisiz olmalıdır.(Örneğin 4 adet asimetrik kapanma devamlı şekilde uygulanıp tek videoda izlenebilmelidir)

 

B. HIZ. SİSTEMİ KULLANILANARAK ÖNDEN KAPANMA

i. Hız sistemi tam kullanılarak yapılması gerekmektedir.

ii. 3 adet Önden kapanma gösterilmelidir.

iii. Kapanma gerçekleştikten sonra hız sistemi bırakılır.

iv. Önden Kapanmanın çıkışında herhangi bir kapanma ve Stol durumu görülmemelidir

v. Manevra esnasında frenler pilotun elinde olmalıdır.

vi. Uygulama esnasında pilotun pozisyonu ve Kubbe görünecek şekilde video kaydı alınmalıdır. Her manevra için video kesintisiz olmalıdır.(Örneğin 4 adet asimetrik kapanma devamlı şekilde uygulanıp tek videoda izlenebilmelidir)

 

C. SPİRAL DALIŞ

i. 2 Sağ ve 2 Sol dan olmak üzere toplam 4 adet Spiral dönüş gösterilmelidir.

ii. 4 Tur Spiral dönüş gösterilmelidir.

iii. Spiral dönüş sonlandığındaki istikamet, başlanıldığı istikametten 45 dereceden fazla olmaması gerekmektedir.

iv. Spiral dönüşün çıkışında kapanma görülmemelidir.

v. Spiral dönüşün çıkışında dönüşün aksi tarafına Kubbenin savrulmaması kabarmaması gerekmektedir.

vi. Spiral dönüşün çıkışında dönüş yönüne yüksek bir tırmanış ve arkasından güçlü bir dalış görülmemelidir.

vii. Uygulama esnasında pilotun pozisyonu ve Kubbe görünecek şekilde video kaydı alınmalıdır. Her manevra için video kesintisiz olmalıdır.(Örneğin 4 adet asimetrik kapanma devamlı şekilde uygulanıp tek videoda izlenebilmelidir)

 

D. TAM STOL VE GERİ UÇUŞ İLE ÇIKIŞ

i. Tam stol manevrası çıkışında Geri uçuşta en az 10 saniye bekledikten sonra çıkılmalıdır.

ii. 2 adet Tam stol gerçekleştirilmelidir.

iii. Tam stol çıkışındaki istimet, giriş istikameti ile aynı olmalıdır.

iv. Tam stol manevrasının çıkışında herhangi bir kravat görülmemelidir.(müdahale ile açılan kravatlar kabul edilemez)

v. Uygulama esnasında pilotun pozisyonu ve Kubbe görünecek şekilde video kaydı alınmalıdır. Her Manevra için video kesintisiz olmalıdır.(Örneğin 4 adet asimetrik kapanma devamlı şekilde uygulanıp tek videoda izlenebilmelidir)

 

E. SPİN (VİRİL) VE GERİ UÇUŞ İLE ÇIKIŞ

i. 1 Sağ ve 1 Sol dan olmak üzere toplam 2 adet Spin gösterilmelidir.

ii. Spin manevrası çıkışında Geri uçuşta en az 5 saniye bekledikten sonra çıkılmalıdır.

iii. Spin esnasında En az 1 Tur spin dönüşü gerçekleştirilmelidir.

iv. Spin manevrasının çıkışında herhangi bir kravat görülmemelidir.(müdahale ile açılan kravatlar kabul edilemez)

v. Uygulama esnasında pilotun pozisyonu ve Kubbe görünecek şekilde video kaydı alınmalıdır. Her Manevra için video kesintisiz olmalıdır.(Örneğin 4 adet asimetrik kapanma devamlı şekilde uygulanıp tek videoda izlenebilmelidir)

Bu konuda gerekli olan çalışma örnek videosu aşağıda verilmiştir. Evrakları tam olan ve SIV videosu incelenip yeterli görülen Sporcular Faaliyete kabul edilecek ve aşağıdaki uçuş koşulları faaliyette sporculardan talep edilecektir.

 

2. P4-P5 İÇİN GEREKLİ OLAN UÇUŞ KOŞULLARI

SİV uygulamasından onay alan pilotlardan Seviye Tespit Faaliyetinde talep edilecek uçuş koşulları

 

A. P4 Seviye Tespit Faaliyeti için,

Seviye tespit faaliyetinde pilottan farklı uçuşta 2 adet minimum 1 er saatlik uçuş, farklı uçuşta 2 adet 700 m irtifa kazanma göstermesi ve en 2 defa yarıçapı 10 m olan alana iniş yapabilmesi istenecektir. (Bütün bu görevler farklı uçuşlarda gerçekleştirilebilir. ) Daha önce Cat 2 yarışmasına girmiş veya THSF Türkiye Şampiyonasında iki defa 30 km üzeri uçuş yapmış ve bunu belgeleyen pilotlardan SIV videosu istenir ama irtifa ve süreli görevler istenmez.

 

B. P5 Seviye Tespit Faaliyeti için,

P5 Seviye tespit faaliyetinde pilottan en az 60 km ve üzeri mesafe uçuşu istenir. Uçuşlarda en az 20 km yapılması istenir. Mesafe uçuşu için en az 2 adet uçuş yapılmalıdır. Bir uçuşta 60 üzeri uçuş yapılmış olsa bile ikinci bir ucus yapılmalı ve bu uçuşta en az 20 km uçuş yapılmalıdır. Uçuşlar doğrusal olabileceği gibi fai üçgeni de yapılabilir. Fai üçgen uçuşlarında da en az 20 km uçuş yapılmalıdır. Daha önce cat 2 yarışmaya girmis veya thsf Türkiye yarışmasında iki defa 50 km üzeri uçuş yapmış veya iki defa gol yapmış ve bunu belgeleyen pilotlardan siv videosu istenir ama mesafe görevleri istenmez.

Seviye Tespit Faaliyeti Sorumlusunun gözetiminde 2 adet kalkış görevini yapması yeterli olacaktır.. Faaliyet sonunda başarılı olan sporculara hak ettikleri belge verilir. Faaliyette başarılı olamayan sporcular eksiklerini tamamlamak üzere bir eğitim programına yönlendirme/tavsiye yapılır.


P4-P5 seviye tespit faaliyeti için son kayıt tarihi: 24 Mayıs 2024 saat 17:00KAYIT OL

Toplam Sporcu

6.389+

Toplam Sporcu

Federasyon olarak büyük kitlelere ulaşmak azmiyle çıktığımız bu yolda, yedi bine yakın sporcumuz mevcuttur.

Vizeli Sporcu

3.066+

Vizeli Sporcu

Hedeflerimizden biri bünyemizdeki mevcut sporcularımızın tamamını vizeli hale getirmek bulunuyor.

Lisanslı Antrenör

249+

Lisanslı Antrenör

Lisanslı antrenörler ile sporcularımızın performansını iyileştirmekteyiz.

Lisanslı Hakem

553+

Lisanslı Hakem

Müsabakaların eşit şartlarda ve adil olmasını kural koyucularımız ile birlikte hakemlerimiz sağlamaktadır.

Tescilli Kulüp

201+

Tescilli Kulüp

Hedefimiz doğrultusunda bünyemizde toplam 200 den fazla kulüp bulunmaktadır.

Video Tanıtım

Aşağıda Tüm Videoları Görüntüleyebilir ve Bilgi Alabilirsiniz. Tümünü Gör